Handelsbetingelser

BOOKING APP – Glofox

Når du åbner app’en, skriver du blot: b:fit og så kommer b:fit by Zeenta op, som du klikker på.
Eller du kan gå direkte ind på bookingsystemet via dette link: b:fit by Zeenta bookingsystem

Dit brugernavn er din email. Skulle du ha´ glemt dit password, tryk: ”Glemt password” hvorefter du med det samme kan ændre til et nyt password.

Såfremt at du oplever uregelmæssigheder, kontakt os på: info@bfitbyzeenta.com

Det er fortsat de samme betalings betingelser der gælder, som fx:

 • Ingen oprettelses gebyr
 • Medlemskab i form af måneds abonnement ( 1 md/3 md/6 md ) er løbende og fortsættes indtil det opsiges.
 • Ved køb af 3 mdrs medlemskab, binder du dig for 3 mdr.
 • Ved køb af 6 mrds medlemskab, binder du dig for 6 mdr.
 • Ved køb af  12 mdrs medlemskab, binder du dig for 12 mdr.
 • Ved køb måneds abbonnement, binder du dig for min. 2 mdr.
 • Opsigelse af et medlemsskab hedder løbende måned + en måned.
 • Årskort kan ikke opsiges og udløber automatisk ved slut dato.
 • Medlemskaber/klippekort ikke kan sættes i bero.
 • Ingen refundering af penge.
 • Udeblivelse: kr.100 eller ét klip, hvis du har klippekort (udebliver man helt, uden af have afmeldt sig holdet, spærrer man en plads på holdet, som en anden kunne have haft glæde af)
 • Afmelding: under 12 timer før holdstart kr.75 eller ét klip, hvis du har klippekort
 • Afmelding: 1 time, eller mindre, inden timestart kr. 100 eller ét klip, hvis du har klippekort (vi kan ikke nå at afsætte pladsen til en anden, ex. fra ventelisten)
 • HUSK at downloade Glofox appen. Her får du bla. besked såfremt du rykker fra en venteliste til en holdtime.
 • Booking af gratis prøvetime: For at kunne booke din gratis prøvetime skal du huske at tilføje dit betalingskort, herefter “køber” du din gratis prøvetime MEN betaler 0 kr. 🧚🏻‍♀️

 

VENTELISTE:

Er et hold fully booked, kan du altid sætte dig på venteliste. Du skal dog være opmærksom på, at du kan være heldig at få en ledig plads på holdet, helt frem til time start.
Du kan til en hver en tid vælge at hoppe af ventelisten igen, om du alligevel er blevet forhindret i at kunne deltage, skulle du få plads på holdet. Så længe at du når af fjerne dig fra listen i tide, dvs. INDEN du er blevet tildelt en plads, så er “all good” og du slipper for et No-Show gebyr!

LATE CANCEL / NOSHOW GEBYR:

-Udeblivelse: kr.100 eller ét klip, hvis du har klippekort(udebliver man helt, uden af have afmeldt sig holdet, spærrer man en plads på holdet, som en anden kunne have haft glæde af)
-Afmelding: under 12 timer før holdstart kr.75 eller ét klip, hvis du har klippekort
-Afmelding: 1 time, eller mindre, inden timestart kr. 100 eller ét klip, hvis du har klippekort (vi kan ikke nå at afsætte pladsen til en anden, ex. fra ventelisten)

KLIPPEKORT / ENKELT KLIP:

Tilsvarende gør sig gældende for dig der er på enkelt klip eller klippekort (også infra sauna klip/klippekort) Afmelder du dig for sent, eller helt udebliver fra en holdbooking, mister du ét klip.

MAX BOOKNINGER:

Vær opmærksom på, at du MAX kan tilmelde dig 7 hold indenfor samme uge, dette gælder både i forhold til de hold som du ER meldt på, og de hold som du står på venteliste til.
Hopper du af en venteliste igen, frigiver du muligheden for at du kan booke dig på et andet hold, forudsat at du altså fortsat holder dig indenfor de MAX 7 ugentlige holdtilmeldinger.
Er du på venteliste, vil du få en sms hvis du har fået en plads på holdet.
Du vil også, såfremt at du ER tilmeldt et hold, modtage en reminder-sms 24 timer inden holdstart, så du kan nå at melde dig fra i tide, skulle du ønske dette.

ET GODT RÅD:

Giv dine muskler tid til at blive genopbygget og lad kroppen restituere i mellem træningerne, og/eller udfordrer din krop ved at variere din træning, så den ikke stagnere og bliver forvent med den samme type træning hver gang.

Hvis du gerne vil træne hver dag, vil det være en rigtig god idé, og langt bedre for kroppen, om at du hver anden gang udskifter reformeren med en tur ned i vores skønne infra-varme.

I The Basement salen træner vi både Yoga, TRX, b:fit-Heat (bodytoning) Pilates-Heat, eller b:fit-Strong/ Balanced.

Vores skønne opvarmede holdsal, sørge for at du får dine muskler, væv og led, myoser og spændinger mv. varmet helt igennem, da infravarmen på op til 37 gr. trænger dybt ind og virker helenede.

Derudover booster infravarmens stråler også dit immunforsvar, og er medvirkende til at forebygge og reparer skader -samt varmen sætter skub i forbrændingen og derved medvirker til ex. ønsket om vægttab.

HUSK, at du også har mulighed for at få pulsen helt op at ringe (cardio) på vores fede b:fit-Cycling hold, hvilket ligeledes er et perfekt alternativ til ovenstående, samt som erstatning og variation i stedet for Reformer træning.

Handels- og medlemsbetingelser for b:fit by Zeenta:

Handels- og medlemsbetingelser for b:fit by Zeenta:

§1. Generelt
Et medlemskab/enkelt klip er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. , navn, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles b:fit by Zeenta. Det er medlemmets ansvar, at b:fit by Zeenta til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskab og enkelt klip
Se oversigten over b:fit by Zeenta´s til enhver tid gældende medlemskaber på hjemmesiden.

Ved evt. tilbud er det kun tilladt at købe ét tilbud pr. kunde, medmindre andet er oplyst.

§3. Medlems kontrol og indtjekning
Før enhver træning i b:fit by Zeenta, har medlemmet ansvaret for at tjekke ind ved personalet i receptionen. Der SKAL tjekkes ind, uanset hvilken form for medlemskab man har.

§4. Varighed
Medlemskab i form af måneds abonnement ( 1 md/3 md/6 md ) er løbende og fortsættes indtil det opsiges i henhold til punkt. 9. ç.

Års medlemskab ophører automatisk ved udløb af den dato der er betalt til. Et års medlemsskab kan efterfølgende købes igen til den på tidspunktet gældende normalpris.

Enkeltklip gælder i 1 måned fra købsdato. Ved evt. klippekorts tilbud gælder klippene i 3 mdr. fra købsdato. Overskydende klip efter udløbsdato refunderes ikke.

Medlemskab og klippekort kan ikke sættes i bero..

§5. Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab eller Studie-medlemsskab, betales med kort (visa eller mastercard) eller mobilepay

Der betales fra oprettelse med 1 md. forud. ( første + sidste md. ) Herefter trækkes automatisk pr. md. hver d. 1´ste ( eller hver 3 mdr./6 mdr./12 md. alt efter medlemsskabs type )

via det kort medlemmet har opgivet.

Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at det er det korrekte tilmeldte kort der benyttes og at medlemskabet løbende bliver betalt.

Enkelt klip betales ved bestilling og kan ikke refunderes. Ved annullering af en bookning indenfor 12 timers fristen, vil enkelt klip blive tilbageført til brugerens b:fit by Zeenta kundekonto.

Ved oprettelse af et års medlemskab forudbetales prisen for den samlede aftaleperiode på de 12 mdr. kontant.

§6. For sen eller ingen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, kan medlemmet ikke booke hold eller tjekke ind til træning, + fremtidige bookninger fjernes.

§7. Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag på websitet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§8.
Medlemsskaber kan IKKE sættes i bero.

§9. Opsigelse af medlemskaber
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned.

Ved køb af 3 mdrs medlemskab, binder du dig for 3 mdr.
Ved køb af 6 mrds medlemskab, binder du dig for 6 mdr.
Ved køb måneds abbonnement, binder du dig for min. 2 mdr.
Opsigelsen foretages via en mail som sendes til: info@bfitbyzeenta.dk.

Opsigelsen er gældende fra modtagelsedatoen.

Års medlemsskaber ophører automatisk ved udløb. ( den dato hvortil der er forudbetalt ) og der tilbagebetales ikke for overskydende måneder, ved evt opsigelse før udløbsdato.

§10. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer
Er en person under 18 år/umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.

Værgen hæfter for ethvert krav b:fit by Zeenta måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i b:fit by Zeenta eller i forbindelse med et arrangement udenfor centeret (for eksempel løbehold (trx), deltagelse i konkurrencer, udendørs træning eller lignende events arrangeret af b:fit by Zeenta eller på et b:fit by Zeenta hold). Alle førstegangstrænende bør deltage på et evt. intro-hold om muligt, eller få lagt et program/vejledning af en træner inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med b:fit by Zeenta. b:fit by Zeenta tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§12. Værdigenstande
b:fit by Zeenta bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§13. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af b:fit by Zeenta´s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. b:fit by Zeenta kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14. Afmelding af bookninger
Er et medlem forhindret i at benytte sig af sin bookning skal der meldes afbud senest 12 timer før hold start.

Udeblivelse: kr.100 eller ét klip, hvis du har klippekort (udebliver man helt, uden af have afmeldt sig holdet, spærrer man en plads på holdet, som en anden kunne have haft glæde af)
Afmelding: under 12 timer før holdstart kr.75 eller ét klip, hvis du har klippekort
Afmelding: 1 time, eller mindre, inden timestart kr. 100 eller ét klip, hvis du har klippekort (vi kan ikke nå at afsætte pladsen til en anden, ex. fra ventelisten)

§15. Doping
b:fit by Zeenta tolerere ikke doping. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildidige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det.

§16. Udelukkelse af medlem
b:fit by Zeenta kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af b:fit by Zeenta´s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt b:fit by Zeenta ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

§17. Ændring af handels- og medlemsbetingelser
b:fit by Zeenta kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centrene og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på b:fit by Zeenta´s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9. b:fit by Zeenta har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§18. Nyhedsbreve og information
Når et medlem vælger at takke ja til at modtage b:fit by Zeenta´s elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidig til, at b:fit by Zeenta må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails.