Om Zeenta

b:fit team

Infra sauna

Priser

Dos & don’ts

Det si’r de

Handelsbetingelser

Handels- og medlemsbetingelser for b:fit by Zeenta:

 • 1. Generelt

Et medlemskab/enkelt klip er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. , navn, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles b:fit by Zeenta. Det er medlemmets ansvar, at b:fit by Zeenta til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

 • 2. Medlemskab og enkelt klip

Se oversigten over b:fit by Zeenta´s til enhver tid gældende medlemskaber på hjemmesiden.

Ved evt. tilbud er det kun tilladt at købe ét tilbud pr. kunde, medmindre andet er oplyst.

 • 3. Medlems kontrol og indtjekning

Før enhver træning i b:fit by Zeenta, har medlemmet ansvaret for at tjekke ind ved personalet i receptionen. Der SKAL tjekkes ind, uanset hvilken form for medlemskab man har.

 • 4. Varighed

Medlemskab i form af måneds abonnement ( 1 md/3 md/6 md ) er løbende og fortsættes indtil det opsiges i henhold til punkt. 9. ç.

Års medlemskab ophører automatisk ved udløb af den dato der er betalt til. Et års medlemsskab kan efterfølgende købes igen til den på tidspunktet gældende normalpris.

Enkeltklip gælder i 1 måned fra købsdato. Ved evt. klippekorts tilbud gælder klippene i 3 mdr. fra købsdato. Overskydende klip efter udløbsdato refunderes ikke.

 • 5. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab eller Studie-medlemsskab, betales med kort (visa eller mastercard) eller mobilepay

Der betales fra oprettelse med 1 md. forud. ( første + sidste md. ) Herefter trækkes automatisk pr. md. hver d.1´ste ( eller hver 3 mdr./6 mdr./12 md. alt efter medlemsskabs type )

via det kort medlemmet har opgivet.

Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at det er det korrekte tilmeldte kort der benyttes og at medlemskabet løbende bliver betalt.

Enkelt klip betales ved bestilling og kan ikke refunderes. Ved annullering af en bookning indenfor 12 timers fristen, vil enkelt klip blive tilbageført til brugerens b:fit by Zeenta kundekonto.

Ved oprettelse af et års medlemskab forudbetales prisen for den samlede aftaleperiode på de 12 mdr. kontant.

 • 6. For sen eller ingen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, kan medlemmet ikke booke hold eller tjekke ind til træning, + fremtidige bookninger fjernes.

 • 7. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag på websitet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

 • 8.

Medlemsskaber kan IKKE sættes i bero.

 • 9. Opsigelse af medlemskaber

Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen foretages via en mail som sendes til: [email protected].

Opsigelsen er gældende fra modtagelsedatoen.

Års medlemsskaber ophører automatisk ved udløb. ( den dato hvortil der er forudbetalt ) og der tilbagebetales ikke for overskydende måneder, ved evt opsigelse før udløbsdato.

 • 10. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

Er en person under 18 år/umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.

Værgen hæfter for ethvert krav b:fit by Zeenta måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

 • 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i b:fit by Zeenta eller i forbindelse med et arrangement udenfor centeret (for eksempel løbehold (trx), deltagelse i konkurrencer, udendørs træning eller lignende events arrangeret af b:fit by Zeenta eller på et b:fit by Zeenta hold). Alle førstegangstrænende bør deltage på et evt. intro-hold om muligt, eller få lagt et program/vejledning af en træner inden træningen påbegyndes. Et  medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med b:fit by Zeenta. b:fit by Zeenta tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

 • 12. Værdigenstande

b:fit by Zeenta bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 • 13. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af b:fit by Zeenta´s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. b:fit by Zeenta kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

 • 14. Afmelding af bookninger

Er et medlem forhindret i at benytte sig af sin bookning skal der meldes afbud senest 12 timer før hold start. Hvis man ikke afmelder sig i tide, senest 12 timer før, eller kommer mere end 5 min. for sent til hold start, opkræves der et gebyr på Kr 75 pr. bookning, ( eller ét klip ) og pladsen går evt. til en anden på ventelisten. Dette gælder for alle former for medlemskaber, drop-in samt gratis prøvetimer. 

 • 15. Doping

b:fit by Zeenta tolerere ikke doping. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildidige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det.

 • 16. Udelukkelse af medlem

b:fit by Zeenta kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af b:fit by Zeenta´s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt b:fit by Zeenta ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

 • 17. Ændring af handels- og medlemsbetingelser

b:fit by Zeenta kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centrene og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på b:fit by Zeenta´s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9. b:fit by Zeenta har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 • 18. Nyhedsbreve og information

Når et medlem vælger at takke ja til at modtage b:fit by Zeenta´s  elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidig til, at b:fit by Zeenta må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails.